Malagasy Ariary (MGA)

Conversion Rates as on: 30-Nov-2020 08:34:05 GMT

Conversion Rates – MGA to highly Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,891.0506 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 EUR
 • 1 EUR = 4,672.8972 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 GBP
 • 1 GBP = 5,208.3333 MGA
 • 1 MGA = 0.0267 JPY
 • 1 JPY = 37.3874 MGA
 • 1 MGA = 0.0017 CNY
 • 1 CNY = 591.7160 MGA
 • 1 MGA = 0.0190 INR
 • 1 INR = 52.6565 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 AUD
 • 1 AUD = 2,873.5632 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 CAD
 • 1 CAD = 3,003.0030 MGA
 • 1 MGA = 0.0039 ZAR
 • 1 ZAR = 254.9070 MGA
 • MGA to other Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0014 BRL
 • 1 BRL = 728.8630 MGA
 • 1 MGA = 0.1974 CLP
 • 1 CLP = 5.0667 MGA
 • 1 MGA = 0.0056 CZK
 • 1 CZK = 178.2531 MGA
 • 1 MGA = 0.0016 DKK
 • 1 DKK = 626.9592 MGA
 • 1 MGA = 0.0020 HKD
 • 1 HKD = 502.5126 MGA
 • 1 MGA = 0.0774 HUF
 • 1 HUF = 12.9222 MGA
 • 1 MGA = 3.6417 IDR
 • 1 IDR = 0.2746 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 ILS
 • 1 ILS = 1,175.0881 MGA
 • 1 MGA = 0.2843 KRW
 • 1 KRW = 3.5170 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 MYR
 • 1 MYR = 956.9378 MGA
 • 1 MGA = 0.0052 MXN
 • 1 MXN = 194.0617 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 NZD
 • 1 NZD = 2,739.7260 MGA
 • 1 MGA = 0.0023 NOK
 • 1 NOK = 440.9171 MGA
 • 1 MGA = 0.0408 PKR
 • 1 PKR = 24.5308 MGA
 • 1 MGA = 0.0124 PHP
 • 1 PHP = 80.9192 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,041.6667 MGA
 • 1 MGA = 0.0196 RUB
 • 1 RUB = 51.1274 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 SGD
 • 1 SGD = 2,915.4519 MGA
 • 1 MGA = 0.0022 SEK
 • 1 SEK = 459.3477 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 CHF
 • 1 CHF = 4,310.3448 MGA
 • 1 MGA = 0.0073 TWD
 • 1 TWD = 136.3884 MGA
 • 1 MGA = 0.0078 THB
 • 1 THB = 128.6339 MGA
 • 1 MGA = 0.0020 TRY
 • 1 TRY = 498.2561 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,891.0506 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BGN
 • 1 BGN = 2,386.6348 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,041.6667 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 AED
 • 1 AED = 1,060.4454 MGA
 • 1 MGA = 0.0208 ARS
 • 1 ARS = 48.0839 MGA
 • 1 MGA = 0.0040 EGP
 • 1 EGP = 248.6944 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 RON
 • 1 RON = 957.8544 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 SAR
 • 1 SAR = 1,038.4216 MGA
 • 1 MGA = 0.9255 COP
 • 1 COP = 1.0805 MGA
 • 1 MGA = 0.3054 IQD
 • 1 IQD = 3.2744 MGA
 • 1 MGA = 0.0005 FJD
 • 1 FJD = 1,883.2392 MGA
 • 1 MGA = 0.0001 KWD
 • 1 KWD = 12,746.4478 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BAM
 • 1 BAM = 2,380.9524 MGA
 • 1 MGA = 0.0023 MAD
 • 1 MAD = 430.1075 MGA
 • 1 MGA = 0.0016 HRK
 • 1 HRK = 617.6652 MGA
 • 1 MGA = 5.9419 VND
 • 1 VND = 0.1683 MGA
 • 1 MGA = 0.0375 JMD
 • 1 JMD = 26.6752 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 JOD
 • 1 JOD = 5,494.5055 MGA
 • 1 MGA = 0.0149 DOP
 • 1 DOP = 67.2359 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 PEN
 • 1 PEN = 1,084.5987 MGA
 • 1 MGA = 0.0217 BDT
 • 1 BDT = 46.0999 MGA
 • 1 MGA = 0.0979 NGN
 • 1 NGN = 10.2159 MGA
 • 1 MGA = 0.0098 ETB
 • 1 ETB = 102.1972 MGA
 • 1 MGA = 0.5061 CDF
 • 1 CDF = 1.9761 MGA
 • 1 MGA = 10.8106 IRR
 • 1 IRR = 0.0925 MGA
 • 1 MGA = 0.5943 TZS
 • 1 TZS = 1.6826 MGA
 • 1 MGA = 0.3364 MMK
 • 1 MMK = 2.9726 MGA
 • 1 MGA = 0.0282 KES
 • 1 KES = 35.4095 MGA
 • 1 MGA = 0.9465 UGX
 • 1 UGX = 1.0565 MGA
 • 1 MGA = 0.0331 DZD
 • 1 DZD = 30.2106 MGA
 • 1 MGA = 0.0142 SDG
 • 1 SDG = 70.4275 MGA
 • 1 MGA = 0.0073 UAH
 • 1 UAH = 137.1178 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 QAR
 • 1 QAR = 1,069.5187 MGA
 • 1 MGA = 0.0000 BTC
 • 1 BTC = 71,963,154.8647 MGA
 • From MGA to other currencies (1 USD = ?)

 • 0.01 Cuban Peso
 • 0.00 Manx pound
 • 0.00 Omani Rial
 • 0.00 Silver
 • 0.00 Gold
 • 0.03 CFP Franc