Malagasy Ariary (MGA)

Conversion Rates as on: 10-Sep-2020 10:04:05 GMT

Conversion Rates – MGA to highly Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,846.1538 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 EUR
 • 1 EUR = 4,545.4545 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 GBP
 • 1 GBP = 5,000.0000 MGA
 • 1 MGA = 0.0276 JPY
 • 1 JPY = 36.2516 MGA
 • 1 MGA = 0.0018 CNY
 • 1 CNY = 562.4297 MGA
 • 1 MGA = 0.0191 INR
 • 1 INR = 52.3725 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 AUD
 • 1 AUD = 2,801.1204 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 CAD
 • 1 CAD = 2,923.9766 MGA
 • 1 MGA = 0.0043 ZAR
 • 1 ZAR = 230.1496 MGA
 • MGA to other Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0014 BRL
 • 1 BRL = 724.6377 MGA
 • 1 MGA = 0.1993 CLP
 • 1 CLP = 5.0180 MGA
 • 1 MGA = 0.0058 CZK
 • 1 CZK = 171.5560 MGA
 • 1 MGA = 0.0016 DKK
 • 1 DKK = 611.9951 MGA
 • 1 MGA = 0.0020 HKD
 • 1 HKD = 496.2779 MGA
 • 1 MGA = 0.0785 HUF
 • 1 HUF = 12.7366 MGA
 • 1 MGA = 3.8883 IDR
 • 1 IDR = 0.2572 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 ILS
 • 1 ILS = 1,126.1261 MGA
 • 1 MGA = 0.3086 KRW
 • 1 KRW = 3.2409 MGA
 • 1 MGA = 0.0011 MYR
 • 1 MYR = 924.2144 MGA
 • 1 MGA = 0.0056 MXN
 • 1 MXN = 180.1153 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 NZD
 • 1 NZD = 2,570.6941 MGA
 • 1 MGA = 0.0023 NOK
 • 1 NOK = 426.0758 MGA
 • 1 MGA = 0.0430 PKR
 • 1 PKR = 23.2482 MGA
 • 1 MGA = 0.0126 PHP
 • 1 PHP = 79.1703 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,022.4949 MGA
 • 1 MGA = 0.0196 RUB
 • 1 RUB = 51.0699 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 SGD
 • 1 SGD = 2,808.9888 MGA
 • 1 MGA = 0.0023 SEK
 • 1 SEK = 439.7537 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 CHF
 • 1 CHF = 4,237.2881 MGA
 • 1 MGA = 0.0076 TWD
 • 1 TWD = 131.3025 MGA
 • 1 MGA = 0.0081 THB
 • 1 THB = 122.8803 MGA
 • 1 MGA = 0.0019 TRY
 • 1 TRY = 513.8746 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,846.1538 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BGN
 • 1 BGN = 2,325.5814 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,022.4949 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 AED
 • 1 AED = 1,047.1204 MGA
 • 1 MGA = 0.0194 ARS
 • 1 ARS = 51.4933 MGA
 • 1 MGA = 0.0041 EGP
 • 1 EGP = 244.7381 MGA
 • 1 MGA = 0.0011 RON
 • 1 RON = 937.2071 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 SAR
 • 1 SAR = 1,025.6410 MGA
 • 1 MGA = 0.9655 COP
 • 1 COP = 1.0358 MGA
 • 1 MGA = 0.3089 IQD
 • 1 IQD = 3.2375 MGA
 • 1 MGA = 0.0006 FJD
 • 1 FJD = 1,818.1818 MGA
 • 1 MGA = 0.0001 KWD
 • 1 KWD = 12,576.2071 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BAM
 • 1 BAM = 2,325.5814 MGA
 • 1 MGA = 0.0024 MAD
 • 1 MAD = 419.4631 MGA
 • 1 MGA = 0.0017 HRK
 • 1 HRK = 604.2296 MGA
 • 1 MGA = 6.0254 VND
 • 1 VND = 0.1660 MGA
 • 1 MGA = 0.0376 JMD
 • 1 JMD = 26.5837 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 JOD
 • 1 JOD = 5,434.7826 MGA
 • 1 MGA = 0.0151 DOP
 • 1 DOP = 66.3746 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 PEN
 • 1 PEN = 1,091.7031 MGA
 • 1 MGA = 0.0219 BDT
 • 1 BDT = 45.5768 MGA
 • 1 MGA = 0.0992 NGN
 • 1 NGN = 10.0780 MGA
 • 1 MGA = 0.0095 ETB
 • 1 ETB = 105.0972 MGA
 • 1 MGA = 0.5093 CDF
 • 1 CDF = 1.9637 MGA
 • 1 MGA = 10.9454 IRR
 • 1 IRR = 0.0914 MGA
 • 1 MGA = 0.6031 TZS
 • 1 TZS = 1.6581 MGA
 • 1 MGA = 0.3450 MMK
 • 1 MMK = 2.8990 MGA
 • 1 MGA = 0.0282 KES
 • 1 KES = 35.4711 MGA
 • 1 MGA = 0.9546 UGX
 • 1 UGX = 1.0476 MGA
 • 1 MGA = 0.0334 DZD
 • 1 DZD = 29.9016 MGA
 • 1 MGA = 0.0144 SDG
 • 1 SDG = 69.5604 MGA
 • 1 MGA = 0.0072 UAH
 • 1 UAH = 138.8503 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 QAR
 • 1 QAR = 1,055.9662 MGA
 • 1 MGA = 0.0000 BTC
 • 1 BTC = 39,621,221.1260 MGA
 • From MGA to other currencies (1 USD = ?)

 • 0.01 Cuban Peso
 • 0.00 Manx pound
 • 0.00 Omani Rial
 • 0.00 Silver
 • 0.00 Gold
 • 0.03 CFP Franc