Malagasy Ariary (MGA)

Conversion Rates as on: 12-Dec-2020 08:47:04 GMT

Conversion Rates – MGA to highly Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,731.3433 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 EUR
 • 1 EUR = 4,524.8869 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 GBP
 • 1 GBP = 4,950.4950 MGA
 • 1 MGA = 0.0278 JPY
 • 1 JPY = 35.9092 MGA
 • 1 MGA = 0.0018 CNY
 • 1 CNY = 570.4507 MGA
 • 1 MGA = 0.0197 INR
 • 1 INR = 50.6509 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 AUD
 • 1 AUD = 2,816.9014 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 CAD
 • 1 CAD = 2,923.9766 MGA
 • 1 MGA = 0.0041 ZAR
 • 1 ZAR = 245.5193 MGA
 • MGA to other Popular Currencies

 • 1 MGA = 0.0014 BRL
 • 1 BRL = 737.4631 MGA
 • 1 MGA = 0.1966 CLP
 • 1 CLP = 5.0864 MGA
 • 1 MGA = 0.0058 CZK
 • 1 CZK = 171.6444 MGA
 • 1 MGA = 0.0016 DKK
 • 1 DKK = 607.9027 MGA
 • 1 MGA = 0.0021 HKD
 • 1 HKD = 481.9277 MGA
 • 1 MGA = 0.0783 HUF
 • 1 HUF = 12.7709 MGA
 • 1 MGA = 3.7902 IDR
 • 1 IDR = 0.2638 MGA
 • 1 MGA = 0.0009 ILS
 • 1 ILS = 1,148.1056 MGA
 • 1 MGA = 0.2923 KRW
 • 1 KRW = 3.4210 MGA
 • 1 MGA = 0.0011 MYR
 • 1 MYR = 921.6590 MGA
 • 1 MGA = 0.0054 MXN
 • 1 MXN = 185.4943 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 NZD
 • 1 NZD = 2,645.5026 MGA
 • 1 MGA = 0.0024 NOK
 • 1 NOK = 423.5493 MGA
 • 1 MGA = 0.0429 PKR
 • 1 PKR = 23.3220 MGA
 • 1 MGA = 0.0129 PHP
 • 1 PHP = 77.5855 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,017.2940 MGA
 • 1 MGA = 0.0196 RUB
 • 1 RUB = 51.0595 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 SGD
 • 1 SGD = 2,793.2961 MGA
 • 1 MGA = 0.0023 SEK
 • 1 SEK = 441.5011 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 CHF
 • 1 CHF = 4,201.6807 MGA
 • 1 MGA = 0.0075 TWD
 • 1 TWD = 132.5205 MGA
 • 1 MGA = 0.0081 THB
 • 1 THB = 124.2082 MGA
 • 1 MGA = 0.0021 TRY
 • 1 TRY = 475.0594 MGA
 • 1 MGA = 0.0003 USD
 • 1 USD = 3,731.3433 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BGN
 • 1 BGN = 2,314.8148 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PLN
 • 1 PLN = 1,017.2940 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 AED
 • 1 AED = 1,017.2940 MGA
 • 1 MGA = 0.0220 ARS
 • 1 ARS = 45.4628 MGA
 • 1 MGA = 0.0042 EGP
 • 1 EGP = 237.6991 MGA
 • 1 MGA = 0.0011 RON
 • 1 RON = 929.3680 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 SAR
 • 1 SAR = 996.0159 MGA
 • 1 MGA = 0.9205 COP
 • 1 COP = 1.0864 MGA
 • 1 MGA = 0.3189 IQD
 • 1 IQD = 3.1360 MGA
 • 1 MGA = 0.0006 FJD
 • 1 FJD = 1,808.3183 MGA
 • 1 MGA = 0.0001 KWD
 • 1 KWD = 12,233.7086 MGA
 • 1 MGA = 0.0004 BAM
 • 1 BAM = 2,314.8148 MGA
 • 1 MGA = 0.0024 MAD
 • 1 MAD = 415.4549 MGA
 • 1 MGA = 0.0017 HRK
 • 1 HRK = 599.8800 MGA
 • 1 MGA = 6.1925 VND
 • 1 VND = 0.1615 MGA
 • 1 MGA = 0.0384 JMD
 • 1 JMD = 26.0498 MGA
 • 1 MGA = 0.0002 JOD
 • 1 JOD = 5,263.1579 MGA
 • 1 MGA = 0.0156 DOP
 • 1 DOP = 64.1725 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 PEN
 • 1 PEN = 1,039.5010 MGA
 • 1 MGA = 0.0227 BDT
 • 1 BDT = 44.0781 MGA
 • 1 MGA = 0.1017 NGN
 • 1 NGN = 9.8290 MGA
 • 1 MGA = 0.0103 ETB
 • 1 ETB = 97.4564 MGA
 • 1 MGA = 0.5274 CDF
 • 1 CDF = 1.8959 MGA
 • 1 MGA = 11.2731 IRR
 • 1 IRR = 0.0887 MGA
 • 1 MGA = 0.6210 TZS
 • 1 TZS = 1.6102 MGA
 • 1 MGA = 0.3611 MMK
 • 1 MMK = 2.7691 MGA
 • 1 MGA = 0.0299 KES
 • 1 KES = 33.4941 MGA
 • 1 MGA = 0.9842 UGX
 • 1 UGX = 1.0161 MGA
 • 1 MGA = 0.0352 DZD
 • 1 DZD = 28.3994 MGA
 • 1 MGA = 0.0148 SDG
 • 1 SDG = 67.5356 MGA
 • 1 MGA = 0.0075 UAH
 • 1 UAH = 133.5648 MGA
 • 1 MGA = 0.0010 QAR
 • 1 QAR = 1,025.6410 MGA
 • 1 MGA = 0.0000 BTC
 • 1 BTC = 68,568,294.0208 MGA
 • From MGA to other currencies (1 USD = ?)

 • 0.01 Cuban Peso
 • 0.00 Manx pound
 • 0.00 Omani Rial
 • 0.00 Silver
 • 0.00 Gold
 • 0.03 CFP Franc