Volume Converter – Litres, Ounce, Quart, Pint, Cup, Tablespoon, Teaspoon

 • 1 Gallon = 4.546 Litres
 • 1 Gallon = 4 Quarts
 • 1 Gallon = 8 Pints
 • 1 Gallon = 16 Cups
 • 1 Gallon = 160 Ounces
 • 1 Cubic KM = 1,000,000 Cubic Metres
 • 1 Cubic Metre = 1.09361 Yards
 • 1 Cubic Metre = 35.315 Cubic Feet
 • 1 Cubic Metre = 61023.7 Cubic Inch
 • 1 Cubic Metre = 10,000 Cubic Centimetres
 • 1 Yard = 3 Feet
 • 1 Yard = 36 Inch
 • 1 Yard = 0.914 Metres
 • 1 Inch = 2.540 Centimetres